Правове виховання

Правове виховання спрямоване на формування правової культури – виховання поваги до прав і свобод людини, виховання поваги до батьків, старших, оволодіння знаннями і дотримання законів України.

1. Бесіди: «Правила поведінки учнів в школі та за її межами», «Правила вуличного руху», «Права та обов’язки учнів школи», «Декларація прав дитини», «Конвенція про права дитини», «Захист від недбалого ставлення, жорстокості, експлуатації», «Захист від фізичного та психологічного насильства», «Право на освіту», «Право на відпочинок і дозвілля», «Особливості та основні риси Конституції України»;
2. Виховні години: «Закон. Знання. Відповідальність», «Всі діти мають право на любов і піклування»;
3. Брейн-ринг: «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки»;
4. Години спілкування: «Правила та закони у твоєму житті», «Що таке правопорушення? Їх види.

Звіт про результати дослідження «Сексуальне насильство над дітьми та сексуальна експлуатація дітей в Інтернеті в Україні

Доступ до звіту – за посиланням:

Виховні бесіди щодо безпечного користування інтернетом проведені класоводами та класними керівниками 1-11-х класів

інформація

ще інформація

“ЯК НАВЧИТИ БЕЗПЕЦІ У ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ” Посібник для батьків, розроблений Інститутом психології ім. Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України та компанією Київстар

посилання

Булінг, цькування серед дітей, приниження, переслідування у соціальних мережах

19 січня 2019, в Україні набув чинності закон №2657-VIII щодо протидії булінгу. Відповідно до тексту закону, булінгом вважатимуться дії учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи.

Агресивна поведінка щодо окремої особи або групи, з метою приниження, домінування, фізичного чи психологічного самоствердження – це булінг.

Що таке “булінг” та чому про нього треба знати всім батькам: пояснюють у центрі соціальних служб

Додаток

до наказу по школі від 07.02.2019 №45-о

План

заходів щодо створення в закладі безпечного освітнього середовища,

вільного від насильництва та булінгу

з/п

Зміст заходу Термін виконання Виконавці
     1.              Проводити правопросвітницьку роботу з метою запобігання і протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми та булінгу, забезпечувати недопущення порушень прав учасників освітнього процесу, захисту та відновлення порушених прав. постійно Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи,   

Тишко Н.В., соціальний педагог, Валько М.В., шкільний психолог,

Гайдай А.С., педагог-організатор,

Класні керівники 1-11-х класів

     2.              Своєчасно реагувати на повідомлення про випадки жорстокого поводження з дітьми (булінгу) або загрози його вчинення та вживати відповідних заходів для його припинення. постійно Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи,   

Тишко Н.В., соціальний педагог, Валько М.В., шкільний психолог,

Гайдай А.С., педагог-організатор,

Класні керівники 1-11-х класів

     3.              Забезпечувати соціально-психологічний супровід (патронаж) здобувачів освіти, постраждалих від жорстокого поводження чи булінгу. постійно Тишко Н.В., соціальний педагог, Валько М.В., шкільний психолог
     4.              Своєчасно інформувати про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження або стосовно якої існує загроза його вчинення, управління освіти і науки, службу у справах дітей та сім’ї та орган внутрішніх справ. Протягом доби Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи,   

Тишко Н.В., соціальний педагог, Валько М.В., шкільний психолог,

Гайдай А.С., педагог-організатор,

Класні керівники 1-11-х класів

     5.              Подавати звіт про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії насильству відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658. постійно Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи
     6.              Розмістити на веб-сайті закладу інформаційні матеріали про запобігання та протидію булінгу, номери телефонів організацій та установ, служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи, плани заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, порядок подання та розгляду (з обов’язковим дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу в закладі освіти, порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та інформацію про відповідальність осіб, причетних до булінгу.   

 

 

 

Протягом місяця Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи,   

Копилець С.А., заступник директора з навчально-виховної роботи

     7.              Передбачити розгляд питань щодо виявлення фактів насильництва та запобігання їх повторенню на педагогічних радах, нарадах, батьківських зборах. систематично Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи, Даниленко Т.М., заступник директора з навчально-виховної роботи