Правове виховання

Правове виховання спрямоване на формування правової культури – виховання поваги до прав і свобод людини, виховання поваги до батьків, старших, оволодіння знаннями і дотримання законів України.

1. Бесіди: «Правила поведінки учнів в школі та за її межами», «Правила вуличного руху», «Права та обов’язки учнів школи», «Декларація прав дитини», «Конвенція про права дитини», «Захист від недбалого ставлення, жорстокості, експлуатації», «Захист від фізичного та психологічного насильства», «Право на освіту», «Право на відпочинок і дозвілля», «Особливості та основні риси Конституції України»;
2. Виховні години: «Закон. Знання. Відповідальність», «Всі діти мають право на любов і піклування»;
3. Брейн-ринг: «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки»;
4. Години спілкування: «Правила та закони у твоєму житті», «Що таке правопорушення? Їх види.

2021-2022

Методичні рекомендації щодо виявлення,
реагування на випадки домашнього насильства і
взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від 02.10.2018 № 1047

читати далі

Що таке “булінг” та чому про нього треба знати всім

Булінг – це агресивна поведінка щодо окремої особи або групи, з метою приниження, домінування, фізичного чи психологічного самоствердження.

Булінг може проявлятись у вигляді психологічного тиску (образи, приниження, погрози, ігнорування тощо) та фізичних знущань (удари, поштовхи, принизливий фізичний контакт, побиття та інше). Не рідко фізичний і психологічний тиск об’єднуються.

Від булінгу страждають і агресори, і жертви. Всі вони переживають емоційні проблеми, не вміють будувати стосунки з людьми, мають проблеми психо-емоційного розвитку.

Окремою формою цькувань серед підлітків називають “кібербулінг”, набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. У цьому випадку “зброєю” булера стають соціальні мережі, форуми, чати чи мобільні телефони тощо.

Булер (той хто ображає) може вдаватись до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування, тролінг чи просто знімати на відео знущання інших, щоб потім поширити це в мережі.

БОРИСПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 ІМЕНІ ЮРІЯ ГОЛОВАТОГО

БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

25.08.2021                                                                                                  № 148-о
Про створення безпечного освітнього середовища в закладі та попередження і протидії булінгу (цькуванню) 

       Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї, наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 №59 «Про вжиття заходів щодо запобіганню насильству над дітьми», листів Міністерства освіти і науки України від 18.05.2018  № 1/11-5480 «Щодо запобігання та протидії насильству», від 18.05.2018 № 1/11-5480 про використання у профілактичній освітній діяльності методичних рекомендацій щодо запобігання та протидії насильству», від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Про використання у профілактичній освітній діяльності методичних рекомендацій щодо запобігання та протидії насильству», від 30.10.2018 № 1/9-656 «Про застосування діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей», наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 року  №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», наказу Міністерства освіти і науки від 26.02.2020 року №293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», листів Міністерства освіти і науки від 20.03.2020 року №6/480-20 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)  в закладах освіти» та від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)», рішення колегії головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 24.11.2011, протокол № 5 «Про стан роботи органів управління освітою, освітніх закладів Київської області з додержання педагогічними працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства», на виконання наказу управління освіти і науки Бориспільської міської ради Київської області від 04.04.2012р. №169 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 775 «Про внесення змін до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають  у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження»  та з метою попередження проявів жорстокості і насильства на забезпечення прав неповнолітніх у освітньому закладі

 

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити План заходів, спрямованого на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)  (додаток 1).
 • Створити постійно  діючу комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) у складі:

Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи – голова комісії;

Тишко Н.В., соціальний педагог – секретар комісії;

Даниленко Т.М., заступник директора з навчально-виховної роботи;

Валько М.В., практичний психолог;

Гайдай А.С., педагог-організатор – учасник комісії;

Дідковська Т.П., голова методоб’єднання класних керівників – учасник комісії;

Рябець С.О., класовод;

Вигівська С.І., голова батьківського комітету школи, представник соціальної служби дітей та сім’ї;

 1. Мельник С.П., заступнику директора з виховної роботи:
  • Забезпечити виконання Плану заходів згідно з додатком 1.
  • Ознайомити педагогічних працівників з комплексним Планом-заходів щодо створення безпечного освітнього середовища у 2021/2022 навчальному році.
  • Взяти під особистий контроль питання щодо запобігання булінгу в закладі.
 2. Усім педагогічним працівникам закладу запобігати насильству (булінгу) проти дітей, у тому числі з боку дітей, вчасно виявляти випадки булінгу та вживати невідкладних заходів реагування.
 3. В межах професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, класоводам та класним керівникам брати участь у тематичних вебінарах.
 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор школи                                                       Л.В. Шевченко

 

Виконавець 

С.П. Мельник   

5-09-24

 

Додаток1  

до наказу по школі

від 25.08.2021 №148-о

План

заходів щодо створення в закладі безпечного освітнього середовища,

вільного від насильництва та булінгу

 

 

з/п

Зміст заходу Термін виконання Виконавці
     1.              Проводити правопросвітницьку роботу з метою запобігання і протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми та булінгу, забезпечувати недопущення порушень прав учасників освітнього процесу, захисту та відновлення порушених прав. постійно Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи, 

Тишко Н.В., соціальний педагог, Валько М.В., шкільний психолог,

Гайдай А.С., педагог-організатор,

Класні керівники 1-11-х класів

     2.              Своєчасно реагувати на повідомлення про випадки жорстокого поводження з дітьми (булінгу) або загрози його вчинення та вживати відповідних заходів для його припинення. постійно Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи, 

Тишко Н.В., соціальний педагог, Валько М.В., шкільний психолог,

Гайдай А.С., педагог-організатор,

Класні керівники 1-11-х класів

     3.              Забезпечувати соціально-психологічний супровід (патронаж) здобувачів освіти, постраждалих від жорстокого поводження чи булінгу. постійно Тишко Н.В., соціальний педагог, Валько М.В., шкільний психолог
     4.              Своєчасно інформувати про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження або стосовно якої існує загроза його вчинення, управління освіти і науки, службу у справах дітей та сім’ї та орган внутрішніх справ. Протягом доби Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи, 

Тишко Н.В., соціальний педагог, Валько М.В., шкільний психолог,

Гайдай А.С., педагог-організатор,

Класні керівники 1-11-х класів

     5.              Подавати звіт про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії насильству відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658. постійно Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи
     6.              Розмістити на веб-сайті закладу інформаційні матеріали про запобігання та протидію булінгу, номери телефонів організацій та установ, служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи, плани заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, порядок подання та розгляду (з обов’язковим дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу в закладі освіти, порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та інформацію про відповідальність осіб, причетних до булінгу. 

 

Протягом місяця Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи, 

Копилець С.А., заступник директора з навчально-виховної роботи

     7.              Передбачити розгляд питань щодо виявлення фактів насильництва та запобігання їх повторенню на педагогічних радах, нарадах, батьківських зборах. систематично Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи, Даниленко Т.М., заступник директора з навчально-виховної роботи

 

 

Звіт про результати дослідження «Сексуальне насильство над дітьми та сексуальна експлуатація дітей в Інтернеті в Україні

Доступ до звіту – за посиланням:

Виховні бесіди щодо безпечного користування інтернетом проведені класоводами та класними керівниками 1-11-х класів

інформація

ще інформація

“ЯК НАВЧИТИ БЕЗПЕЦІ У ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ” Посібник для батьків, розроблений Інститутом психології ім. Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України та компанією Київстар

посилання

Булінг, цькування серед дітей, приниження, переслідування у соціальних мережах

19 січня 2019, в Україні набув чинності закон №2657-VIII щодо протидії булінгу. Відповідно до тексту закону, булінгом вважатимуться дії учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи.

Агресивна поведінка щодо окремої особи або групи, з метою приниження, домінування, фізичного чи психологічного самоствердження – це булінг.

Що таке “булінг” та чому про нього треба знати всім батькам: пояснюють у центрі соціальних служб

Додаток

до наказу по школі від 07.02.2019 №45-о

План

заходів щодо створення в закладі безпечного освітнього середовища,

вільного від насильництва та булінгу

з/п

Зміст заходу Термін виконання Виконавці
     1.              Проводити правопросвітницьку роботу з метою запобігання і протидії негативним наслідкам жорстокого поводження з дітьми та булінгу, забезпечувати недопущення порушень прав учасників освітнього процесу, захисту та відновлення порушених прав. постійно Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи,     

Тишко Н.В., соціальний педагог, Валько М.В., шкільний психолог,

Гайдай А.С., педагог-організатор,

Класні керівники 1-11-х класів

     2.              Своєчасно реагувати на повідомлення про випадки жорстокого поводження з дітьми (булінгу) або загрози його вчинення та вживати відповідних заходів для його припинення. постійно Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи,     

Тишко Н.В., соціальний педагог, Валько М.В., шкільний психолог,

Гайдай А.С., педагог-організатор,

Класні керівники 1-11-х класів

     3.              Забезпечувати соціально-психологічний супровід (патронаж) здобувачів освіти, постраждалих від жорстокого поводження чи булінгу. постійно Тишко Н.В., соціальний педагог, Валько М.В., шкільний психолог
     4.              Своєчасно інформувати про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження або стосовно якої існує загроза його вчинення, управління освіти і науки, службу у справах дітей та сім’ї та орган внутрішніх справ. Протягом доби Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи,     

Тишко Н.В., соціальний педагог, Валько М.В., шкільний психолог,

Гайдай А.С., педагог-організатор,

Класні керівники 1-11-х класів

     5.              Подавати звіт про результати здійснення повноважень у сфері запобігання та протидії насильству відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658. постійно Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи
     6.              Розмістити на веб-сайті закладу інформаційні матеріали про запобігання та протидію булінгу, номери телефонів організацій та установ, служб підтримки, до яких можуть звертатися постраждалі особи, плани заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу, порядок подання та розгляду (з обов’язковим дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу в закладі освіти, порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та інформацію про відповідальність осіб, причетних до булінгу.     

 

 

 

Протягом місяця Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи,     

Копилець С.А., заступник директора з навчально-виховної роботи

     7.              Передбачити розгляд питань щодо виявлення фактів насильництва та запобігання їх повторенню на педагогічних радах, нарадах, батьківських зборах. систематично Мельник С.П., заступник директора з виховної роботи, Даниленко Т.М., заступник директора з навчально-виховної роботи