Візитка школи

Графік роботи

 І зміна 08.00 – 14.45 ІІ зміна 12.55 – 18.25

Кредо: Крок за кроком у науку пірнаємо, разом мріємо, нове відкриваємо.

Відкриття школи:     01.09.1936

Присвоєно ім’я Героя Радянського Союзу Юрія Головатого: 1965року

2021-2022 навчальний рік       навчається 956 учнів, класів – 32, з них:

 • І ступеня (15 класів) – 373 учні
 • ІІ ступеня (17 класів) – 502 учні
 • ІІІ ступеня (3 класи) – 81 учень

Якісний склад педагогічних працівників

Учителі, які мають кваліфікаційну категорію:

 1. спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії – 39 (59 % від кількості вчителів закладу);
 2. спеціаліст першої кваліфікаційної категорії – 14 (21 % від кількості вчителів закладу);
 3. спеціаліст другої кваліфікаційної категорії –3 (5 % від кількості вчителів закладу);
 4. спеціаліст –  10 (15 % від кількості вчителів закладу);

Учителів із педагогічними званнями:

 • “учитель-методист” – 5 (8 % від кількості вчителів закладу);
 • «старший учитель» – 16 (24 %).
 • «практичний психолог-методист»

  Валько Марія Василівна – практичний психолог.

Заступники директора з навчально-виховної роботи:

 1. Коломієць Марина Юліївна – учитель біології.
 2. Даниленко Тетяна Миколаївна – учитель української мови та літератури.

Заступник директора з виховної роботи:

 1.    Мельник Світлана Петрівна – учитель музичного мистецтва.

Педагогічні працівники, які мають звання “старший учитель”:

 1. Авраменко Людмила Анатоліївна – учитель зарубіжної літератури.
 2. Бойко Олександра Миколаївна - учитель біології.
 3. Букарєва Олена Вікторівна – учитель фізичної культури.
 4. Гаврилець Юлія Володимирівна – учитель початкових класів.
 5. Гомон Людмила Вікторівна - учитель фізики та математики.
 6. Даниленко Тетяна Миколаївна – учитель української мови та літератури.
 7. Дідковська Тетяна Петрівна – учитель історії.
 8. Дунай Ольга Миколаївнаучитель трудового навчання.
 9. Карпенко Людмила Анатоліївна – учитель української мови та літератури.
 10. Кацан Світлана Григорівна – учитель початкових класів.
 11. Коломієць Марина Юліївна - учитель біології.
 12. Копан Тетяна Григорівна – учитель англійської мови.
 13. Костенко Ірина Миколаївна - учитель початкових класів.
 14. Крилевець Ганна Василівна – учитель української мови та літератури.
 15. Кузьменко Валентина Іванівна – учитель початкових класів.
 16. Наумова Оксана Анатоліївнаучитель англійської мови.
 17. Охріменко Надія Василівна - учитель хімії.
 18. Редька Жанна Петрівна – учитель математики.
 19. Рябець Світлана Олександрівна – учитель початкових класів.
 20. Трикоз Ігор Олександрович - учитель фізичної культури.
 21. Цівун Тетяна Миколаївна – учитель української мови та літератури.
 22. Шевченко Людмила Василівна – учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури.

Педагогічний колектив працює над методичною проблемою: 

«Створення освітнього середовища на засадах педагогіки партнерства і компетентнісного підходу засобами новітніх педагогічних технологій в умовах реформування системи національної освіти в європейському контексті».

Головними завданнями, над якими працюватиме педагогічний колектив у 2017-2018 навчальному році, є:

І. Удосконалення сучасного уроку та підвищення його результативності:

- створити умови для здобуття повноцінної освіти на рівні державних стандартів для реалізації індивідуальних творчих потреб, повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку, самовираження, самореалізації, саморозвитку учнів через різні види діяльності;

- активно запроваджувати освітні інновації, використовувати інформаційні педагогічні технології як чинники підвищення якості навчально-виховного процесу в умовах реформування системи національної освіти в європейському контексті;

- поетапно впроваджувати новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти для учнів 9-х класів;

- здійснювати систематичну роботу з підвищення рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних дисциплін, мотивації до навчання;

- створювати умови для розвитку індивідуальних здібностей школярів та посилення творчого потенціалу школи за рахунок годин варіативної складової робочих навчальних планів, годин гурткової роботи;

- удосконалювати профільне та допрофільне навчання з урахуванням потреб та інтересів учнів, матеріально-технічної, методичної бази закладу;

- інтегрувати в суспільство дітей з особливими освітніми потребами шляхом інклюзивного навчання;

- забезпечити якісну підготовку випускників до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання;

- забезпечити умови для безперервного вдосконалення професійної компетентності вчителів, їхньої участі в інноваційних проектах та ефективній самоосвіті; розвитку їхньої творчої ініціативи, формування інформаційної  культури;

- зміцнювати матеріально-технічну базу навчального закладу відповідно до потреб модернізації освітньої галузі.

ІІ. Виховання в  учнів національної  самосвідомості, ціннісних орієнтацій, готовності  до професійного самовизначення: 

- формувати активну громадянську позицію школяра, національну свідомість, відповідальність перед собою і перед суспільством;

- спрямовувати  навчально-виховний процес на формування школяра як сучасної компетентної, життєтворчої, конкурентоспроможної особистості;

- удосконалювати виховну систему, зорієнтовану на самореалізацію сутнісних сил особистості, забезпечення фізичного, психічного, морального і духовного здоров’я учня;

- активно залучати соціальних партнерів освітянського простору, батьків, громаду до освітнього процесу, формувати в них компетентну педагогічну позицію щодо забезпечення інтелектуального розвитку, фізичного і психічного здоров’я дітей, створення культурно-розвивального середовища школи.

 

У старшій школі навчання здійснюється за історичним профілем.

Учні школи протягом навчального року беруть участь і виборюють призові місця у

 1. Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін.
 2. Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.
 3. Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».
 4. Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Колосок».
 5. Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П. Яцика.
 6. Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді імені Тараса Шевченка.
 7. Всеукраїнському конкурсі «Об’єднаймося ж, брати мої».
 8. Всеукраїнському гуманітарному конкурсі «Космічні фантазії».
 9. Обласному конкурсі-захисті Web-сайтів навчальних закладів.
 • Міському поетичному конкурсі «Зерна доброти».
 • Міських конкурсах творчих дитячих робіт «Новорічна композиція», «Український сувенір».
 1. Міському конкурсі читців імені Т.Шевченка.
 2. Міській виставці-конкурсі дитячої творчості «Великодні свята».
 3. Міському фестивалі іноземних мов «Краса й багатство мов світу».
 4. Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» та інших творчих конкурсах.

 

У школі організовані факультативні та індивідуальні  заняття.

У школі протягом року активно працюють гуртки: «Вокальний спів», «Музейна справа», театральний гурток «Дивограй», баскетбольна та волейбольна секції, «Юний стрілець», «Сокіл (Джура)», гурток виготовлення сувенірів, історико-краєзнавчий гурток, студія образотворчого мистецтва, учасники яких виборюють призові місця у шкільних та міських змаганнях і конкурсах. Учні школи є постійними учасниками міжшкільних спортивних змагань на першість м. Борисполя з різних видів спорту: футболу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики, виборюють призові місця, за що нагороджуються кубками і дипломами.

Плідна позаурочна робота класних керівників, керівників гуртків та факультативів, спортивних секцій впливає на підвищення рейтингу школи.

Статут школи